Img1<< Späť
 
3. septembra 2007 00:00

eColko verzia 3.6.20

Nové zmeny vo verzii eColko 3.6.20:

 • eTranzit:
  • oprava modulu pre import správ IE043
  • Oprava importu správ IE043, ktoré sa nedali naimportovať pre prekročenie rozsahu atribútu
 • eIntrastat:
  • zrýchlenie spracovania intrastatových hlásení
  • Zrýchlenie kontroly kódu tovaru intrastatových hlásení.
  • Zrýchlenie zápisu položiek do databázy intrastatového hlásenia.
 • eJCD: oprava exportu hmotnosti
  • Bol opravený export hmotností ods. 35 a 38. 
  • Do exportného SAD súbory sa exportujú dané hmotnosti.
 • eJCD: prepočítavanie odsekov 44, 46 a 47
  • Prepočítavanie nákladov za dopravu pre kódy D0600, D0610 a D0620 (ods. 44).
  • Na základe zadaných hodnôt sa vypočíta štatistická hodnota (ods. 46).
  • Automatické prepočítanie základu pre výpočet DPH a CLA (ods. 47).
 • eJCD: tlač zápisov do evidencie
  • Tlač prehľadnej tlačovej zostavy zápisov do evidencie (zJCD).
  • Výber údajov do tlačovej zostavy podľa dátumu zápisu do evidencie.
 • eJCD: hromadné generovanie JCD
  • Z vybratých zJCD je možné vytvoriť ostré JCD hromadne.
HĽADAJ

Nový moderný CMS
systém na tvorbu a údržbu webových stránok - rýchlo, jednoducho a lacno

© weBase