Img1<< Späť
 
6. apríla 2009 16:09

eColko verzia 4.1

Uvádzame novú verziu programu eColko ver. 4.1

Podstatné vylepšenia a nové funkcie:

eJCD - sprístupnený modul ECK (elektronický vývoz)

Od 1.7.2009 bude povinné podávať vývozné JCD výlučne elektronicky cez zaručený elektronický podpis. Nová verzia programu eColko 4.1 má integrovaný modul ECK. Už od 1.3.2009 je možné podávať JCD doklady týmto novým spôsobom, avšak nebolo to povinné. Pri novom spôsobe podávania JCD dokladov odpadne nutnosť tlačiť JCD doklad do predtlačeného tlačiva (zeleného). Pre umožnenie podávania JCD v novom module ECK je nutné požiadať o povolenie príslušný Colný úrad a je nutné mať pridelenú licenciu Monex (jedná sa o novú licenciu ktorá nie je zhodná s licenciou Tranzit). Postup vybavenia licencie ECK je popísaný na stránke colnej správy. Po pridelení licencie ECK od Monexu ju potrebné zapísať ju do programu eColko („eTranzit \\ Nastavenie eTranzit \\ Nastavenie licencie pre operátora \\ Licencia ECK“).

Prechod na FW 3.5 a SQL 2005

Po technickej stránke bol vykonaný prechod z MS .Net Frameworku 1.1 na MS .NET Framework 3.5, zároveň opúšťame databázový stroj MSDE 2000 SP4 a prechádzame na novší MS SQL Express 2005 SP3.  Týmto krokom sledujeme pokrok vo vývoji deklarantského software, programovacích nástrojov. Dôvodom je aj končiaca podpora pre starší MS SQL server. Opustili sme aj Microsoft Message Queuing - ktorý mohol byť zdrojom problémov pri výmene správ medzi web serverom a databázou. Nový .NET Framework 3.5 nám spoločne prinesie väčšiu stabilitu programu  - webovej aplikácie a v budúcnosti možnosť využitia nových moderných technológií.
 

HĽADAJ

Nový moderný CMS
systém na tvorbu a údržbu webových stránok - rýchlo, jednoducho a lacno

© weBase