Img1<< Späť
 
10. januára 2008 11:52

Ekonomické režimy a Zjednodušené postupy

Dovoľte aby sme vás poinformovali o novinkách v oblasti spracovania ekonomických režimov (ER) a zjednodušených postupov (ZP) v colnom konaní  v rokoch 2008/2009. Uvedené novinky vychádzajú z realizovaných a plánovaných zmien colného informačného systému Colnej správy  v systéme komunikácie deklaranta a colného úradu . ( Pozrite si celú prezentáciu... )


Naša spoločnosť ako dodávateľ systému  eColko reaguje na nové požiadavky aktualizáciou a doplnením funkcionality o nový modul s názvom Ekonomické režimy .

Sumarizácia dôležitých termínov stanovených Colnou správou:

 •  február 2008 
  •  povinnosť podávať nové žiadosti o povolenia ER (ekonomické režimy) a ZP (zjednodušený postup) výlučne  elektronickou formou 
 •   február 2008 
  •  Pilotná prevádzka pre prenosy ER (deklarant môže komunikovať elektronicky)
     február 2008
  •  možnosť elektronickej komunikácie pre ECS  (Export Control System (vývoz)), deklarant môže komunikovať elektronicky
 •   1.7.2008 
  •  povinnosť elektronickej komunikácie pre ECS 
 •   december 2008
  •  možnosť elektronickej komunikácie pre ICS  (Import Control System (dovoz)), deklarant môže komunikovať elektronicky
 •   od 1.7.2009 
  •  povinnosť výlučne elektronickej komunikácie pre ICS 
 •  koniec roku 2009  
  •  celá komunikácia bude prebiehať cez elektronickú podateľňu Colnej správy


Stručný popis zmien v oblasti spracovania ER a ZP:


Vybavovanie žiadostí o povolenia ER a ZP
V elektronickej žiadosť o povolenie deklarant špecifikuje o aké povolenie sa bude jednať a definuje tovary, ktorých sa predmetné povolenie týka. Colný úrad  (CU) následnými elektronickými správami povolenie schvaľuje. Deklarant môže žiadať o zmenu tovarov, takisto prebieha potvrdzovacia správa zo strany CU.

Obsah žiadostí o povolenie po novom bude rozšírený:

 • Rôzne typy žiadosti, podľa typu (CS, ZJCD, AZS …)
 • Uádza sa číselník materiálu
 • Uvádza sa číselník výrobkov 
 • BOM list = kusovník materiálu


Výmena colných vyhlásení – JCD :


Vmena  elektronických JCD je rozšírená o špecifiká ER, takže Colný úrad je informovaný koľko akého tovaru je deklarované.

Elektronická výmena dokladov JCD bude rozšírená:


identifikácia skladu a povolenia na sklad
príznak “ekonomický účinok” pri položke tovaru 
skladová evidencia : údaje o množine tovaru, ktorý určuje položku JCD

Zúčtovanie ER:

Na záver spracovania deklarant požiada elektronicky o vrátenie sumy cla, CU vydá elektronicky rozhodnutie o tomto úkone.

Nový modul eColko – Ekonomické režimy


Pripravujeme pre vás modul Ekonomické režimy, ktorý bude pridaný k systému eColko a bude s ním spolupracovať  na zabezpečení všetkých potrebných funkcií  spracovania ER. Nasledovný graf znázorňuje jeho podstatné časti:
 
V prípade záujmu vám radi podrobnejšie odprezentujeme našu stratégiu v oblasti ER a pomôžeme vám nastaviť vaše procesy tak aby plne vyhovovali aktuálnym požiadavkám Colnej správy. Kvalitné riešenie vášho systému v mnohom závisí od podmienok v povolení na ER a požiadaviek na komunikáciu s tretími systémami (logistika, ekonomika  apod..). S podporou nášho modulu pre ER sme pripravení riešiť všetky vaše požiadavky.

 

HĽADAJ

Nový moderný CMS
systém na tvorbu a údržbu webových stránok - rýchlo, jednoducho a lacno

© weBase