Img1<< Späť
 
9. februára 2009 16:51

Nové informácie Colnej správy o ECK

Nové informácie Colnej správy o ECK:

 

1)     Priebežné colné vyhlásenie (ďalej len PCV) bude možné podávať aj v „len“ papierovej forme, za určitých podmienok. Zatiaľ priebežná informácia, neskôr bude k tejto problematike poslaná špecifikácia, aj čo sa týka vzorových tlačív pre tlačenú formu PCV.

2)     Od 1.7.2009 je povinná elektronická komunikácia pre podávanie colného vyhlásenia (ďalej len CV) v režime vývoz, ďalej PCV v režime vývoz aj dovoz.

3)     Od 1.7.2009 nebude musieť deklarant podávať CV vytlačené na predpísané  tlačivá. Ak bude colník od deklaranta požadovať vytlačené CV, bude môcť deklarant priniesť vytlačené CV na čistom papieri. Zatiaľ nie je špecifikácia, podobne ako PCV.

4)     Ostatná komunikácia bude povinná v elektronickej forme až od roku 2013.

5)     Testovanie PCV medzi CR SR a EÚ bude v termíne február – marec 2009.

6)     Testovanie PCV medzi CR SR a dodávateľmi softvéru by malo začať koncom apríla, termín bude ešte upresnený.

7)     Pilotná prevádzka k ECK vyvoz bola ukončená 28.2.2009.  Bola vyhodnotená ako úspešná. V rámci pilotu bolo podaných viac ako 700 CV.

8)     Normálna prevádzka v systéme ECK – podávanie CV v režime vývoz v elektronickej forme pre ďaľšie subjekty, ktoré prejavia záujem bude možná od 2.3.2009. Informácie o podmienkach pre uplatnenie elektronickej komunikácie v colnom konaní uvádza colná správa tu.

9)     Informácia pre deklarantov – prenos správ pre ECK bude platiť Colná správa, takže by to malo byť pre deklaranta zadarmo. Vo finálnej fáze by sa mal pridať aj Tranzit a bude zadarmo prenos sprav aj v ňom.

10)  Pri podaní T bude možné podanie PCV, na ostro od 1.7.2009, testovanie niekedy v máji

HĽADAJ

Nový moderný CMS
systém na tvorbu a údržbu webových stránok - rýchlo, jednoducho a lacno

© weBase